پشتیبانی آنلاین

نامه سازمان غذا و دارو در مورد اکوفان تقلبی

متن نامه سازمان غذا و دارو به شرح ذیل نیز می باشد:

            " به اطلاع می رساند با عنایت به نامه 70941/685/د مورخ 97/8/7 مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی کپسول اکوفان با شماره پچ E270A2 و تاریخ انقضا 2019/09/30 شرکت پوبر که توسط شرکت پخش سراسرس دی دارو امید توزیع گردیده است تقلبی است و هیچ گونه مجوزی اعم از توزیع و فروش از این اداره کل ندارد. مقتضی است دستور فرمایید برای جمع آوری فرآورده مورد اشاره از سطح عرضه اقدام لازم و فوری مبذول و نتیجه اقدامات انجام شده در اسرع وقت به این اداره کل ارسال شود. "

 

نامه سازمان غذا و دارو در مورد اکوفان تقلبی